Courtesy of Tawny Owl "Knowley" John Lenehan.
Turbary Woods
Tawny Owl

Tawny Owl - Knowley

 

Tawny Owl - Knowley
 
Courtesy of Tawny Owl 'Knowley' John Lenehan

View John Lenehan Website »

Knowley - The Tawny OwlKnowley - The Tawny Owl

Harris Hawk - Skye
Tawny Owl
Kissy The Kestrel
Eagle On Hand
Dora - Peregrine Falcon
Harris Hawk - Bomber
Black Kite
Barny The Barn Owl
Hawk Flying
Barn Owl
White Faced Scops Owl
Barn Owl In Flight
Kestrel and Ian