Barny - Barn Owl: Courtesy of Barn Owl 'Barny' John Lenehan
Turbary Woods
Barny The Barn Owl

Barny - Barn Owl

Barny - Barn Owl

Courtesy of Barn Owl 'Barny' John Lenehan

View John Lenehan Website

Harris Hawk - Skye
Tawny Owl
Kissy The Kestrel
Eagle On Hand
Dora - Peregrine Falcon
Harris Hawk - Bomber
Black Kite
Barny The Barn Owl
Hawk Flying
Barn Owl
White Faced Scops Owl
Barn Owl In Flight
Kestrel and Ian